// detalii contact

Hai să vorbim

Adresă

str. Constantin 
Brancusi nr. 78

Vânzări

optimall@arobs.ro

Vânzări

+40741.227.627

Crește satisfacția clienților utilizând Modulul de Mercantizare

Creu0219te satisfacu021bia clienu021bilor utilizu00e2nd Modulul de Mercantizare

Preocuparea constantu0103 a echipei Optimall SFA de a pune accent pe u00eembunu0103tu0103u021birea funcu021bionalitu0103u021bilor orientate spre creu0219terea satisfacu021biei clienu021bilor/consumatorilor a determinat-o su0103 conceapu0103 Modulul de mercantizare. Soluu021bia de automatizare a foru021bei de vu00e2nzu0103ri pune la dispoziu021bie o varietate de noi utilitu0103u021bi de optimizare a foru021bei de vu00e2nzu0103ri, atu00e2t pe BackOffice, cu00e2t u0219i pe terminalele cu sistem de operare Android.

Prin mercantizare sunt vizate metodele, practicile u0219i operau021biunile provenite din marketing, u00eentreprinse u00een scopul promovu0103rii u0219i susu021binerii activitu0103u021bii comerciale la punctul de vu00e2nzare. u00cen acest sens, noul modul disponibil al softului de vu00e2nzu0103ri permite culegerea unor informau021bii relevante legate de piau021bu0103, dar u0219i de concurenu021bu0103, utilizu00e2nd chestionare de trade-marketing. Astfel, faciliteazu0103 automatizarea unor activitu0103u021bi pe care reprezentanu021bii unor producu0103tori le desfu0103u0219oaru0103 pe teren, renunu021bu00e2ndu-se la u00eentrebuinu021barea incomodelor fiu0219e, caiete, imagini, etc.

Impactul vizual stimuleazu0103 impulsul de cumpu0103rare de aceea produsul trebuie prezentat u00eentr-un mod ideal u00een vederea optimizu0103rii vu00e2nzu0103rilor: produsul potrivit la locul potrivit, la momentul potrivit, la preu021bul potrivit u0219i cu informau021bia potrivitu0103. Prin utilizarea soluu021biei noastre de mercantizare se vu0103 u00eembunu0103tu0103u021bi vizibilitatea produselor, se vor evidenu021bia ofertele, promou021biile u0219i vu0103 va ajuta la identificarea imediatu0103 a situau021biilor out-of-stock, etc.

u00cen cu0103utarea satisfacu021biei consumatorului, flexibilitatea acestui modul permite crearea propriilor chestionare care se pot atau0219a la unu sau mai mulu021bi agenu021bi, respectiv la unu sau mai mulu021bi clienu021bi ai acestora, doar clienu021bii selectau021bi putu00e2nd su0103-l completeze. u00cen plus, utilizatorii au posibilitatea de atau0219are pentru fiecare client adus din ERP a unui tip de partener, prin selectarea din lista de tipuri partener creata. Un client poate avea atau0219at un singur tip de partener, u00eensu0103 un tip de partener poate fi atau0219at mai multor chestionare, astfel u00eencu00e2t un client poate avea mai multe chestionare posibile spre completare.

Asemenea u00eentregului sistem informatic de vu00e2nzu0103ri Optimall SFA u0219i modulul de mercantizare este concepun a fi user-friendly. Completarea se face uu0219or, intuitiv, selectu00e2nd u0219i completu00e2nd direct prin apu0103sare pe touch-screen. Odatu0103 creat, chestionarul este afiu0219at cu status de Nou, procesul de trimitere putu00e2nd fi efectuat pentru fiecare chestionar u00een parte sau pentru toate odatu0103, u201ctoateu201d referindu-se doar la acele chestionare completate ale clientului la care ne aflam, nu u0219i a altora. Afiu0219area chestionarelor, respectiv a ru0103spunsurilor atau0219ate acestora, se va face u00een funcu021bie de anumite criterii de filtrare, cum ar fi pentru un anumit interval de timp sau dupu0103 PDA.

Nu u00een ultimul ru00e2nd, noul modul de mercantizare, dezvoltat ca extensie a soluu021biei de automatizare a vu00e2nzu0103rilor, este menit su0103 ducu0103 experienu021ba de analizu0103 u0219i raportare la un nivel superior, iar interfau021ba prietenoasu0103 face ca u00eentregul proces su0103 fie mult mai accesibil pentru utilizator. Cu soluu021bia propusu0103 de Optimall SFA, informau021biile culese de la clienu021bi prin intermediul chestionarelor pot fi analizate rapid printr-un numu0103r nelimitat de grafice u0219i vizualizu0103ri puse la dispoziu021bie de Microsoft Excel. Mai mult, sistemul de analizu0103 u0219i raportare vine u00een ajutorul utilizatorilor neexperimentau021bi cu modalitu0103u021bi de prelucrare u0219i vizualizare a datelor foarte intuitive, permiu021bu00e2nd tuturor persoanelor din companie su0103 obu021binu0103, u00een cel mai scurt timp, rapoartele de care au nevoie.

n