In conformitate cu prevederile Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), vă prezentăm mai jos Politica noastră cu privire la aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în calitate de operator de date, cu scopul de a vă face cunoscut modul în care le colectăm, scopul prelucrării, cum le utilizăm, cine are acces la ele și alte aspecte importante. De asemenea, această Politică conține și aspecte cu privire la drepturile dumneavoastră, pe care le puteți exercita în calitate de persoană vizată.

Prin această Politică ne adresăm utilizatorilor website-ului nostru www.optimallsfa.ro, în calitate de vizitatori / potențiali clienți sau colaboratori / clienți si colaboratori ai noștri, cu rolul de persoana vizată.

Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Despre Noi

În cadrul acestei Politici de prelucrare a datelor, „noi” sau „AROBS” se vor referi la compania noastră AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA. Detalii despre compania noastră găsiți in secțiunea de final. Protejarea datelor personale pe care le prelucrăm reprezintă unul din punctele importante ale business-ului nostru (în domeniul aplicațiilor software), fiind conștienți de responsabilitatea prelucrării acestora în condiții de legalitate și în același timp – de siguranță. Pentru aceasta, ne angajăm să menținem un sistem de protecție a datelor personale care este îmbunătățit continuu, făcând parte din strategia generală a companiei noastre.

Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Cum prelucrăm datele dumneavoastră personale (colectare și scopuri utilizare)

Există două metode prin care noi colectăm datele dumneavoastră personale și anume: 1) direct – atunci când completați anumite formulare pe website sau ni le furnizați comunicând direct cu noi 2) indirect – atunci când colectăm date prin intermediul cookie-urilor sau altor soluții informatice.

Atunci când doriți sa comunicați cu noi

Prelucram datele dumneavoastră personale precum nume si prenume, telefon, email, companie, pe care ni le furnizați în mod direct în scopul comunicării directe legate de întrebări, solicitări, clarificări, reclamații, acordare servicii suport si asistenta.

Atunci când vă înregistrați la newsletter-ul nostru / participați la campanii de promovare /campanii de evaluare asupra produselor si soluțiilor noastre

Prelucrăm datele dumneavoastră personale precum email-ul în scopul de a vă transmite informații cu privire la produsele și serviciile noastre sau de date de înregistrare ca participant la campaniile promoționale desfășurate (prelucrarea datelor se realizează conform Regulamentelor campaniilor de promovare pe care vă rugăm să le accesați în parte pentru mai multe informații), precum: nume, companie, email sau telefon, etc.

De asemenea, este posibil să vă solicitam feedback-ul cu privire la produsele si soluțiile noastre oferite.

Atunci când vizitați site-ul nostru

Prelucram date înregistrate automat de sistemele informatice (colectate în log-uri) sau de cookie-uri precum: adresa IP, locație geografică, setări de browser, durata vizitei, sistem de operare utilizat, navigare pagini website, etc. – colectate implicit în timpul navigării website-ului. Menționăm că aceste date nu fac direct posibilă identificarea dumneavoastră.

Pentru detalii legate de cookie-uri și alte tehnologii similare, vă rugăm să accesați Politica Cookie-uri .

Scopurile în care utilizăm aceste date personale, conform tuturor situațiilor de mai sus, sunt:

1. Asigurarea comunicării cu dumneavoastră în privința oricăror solicitări venite din partea dumneavoastră, acordând astfel suport și asistență (solicitările pot fi cu privire la informații privind produsele și serviciile noastre, reclamații, intervenții service, etc.)
2. Promovarea companiei noastre și a serviciilor oferite de noi prin informări (ex: newsletter) și prin campanii de promovare desfășurate de către noi;
3. Îmbunătățirea produselor și soluțiilor noastre prin obținerea de feedback din partea persoanelor vizate.
4. Operarea, întreținerea și îmbunătățirea funcționalității site-ului nostru web (pentru a corespunde nevoilor utilizatorilor) precum și asigurarea securității administrării acestuia, ăn sensul diagnosticării problemelor de conectivitate precum și prevenirea fraudelor.
5. Marketing, analiza aspectelor legate de vizitatori, preferințe navigare site și locații utilizatori, tendințe ale utilizatorilor și comportamente – în vederea creării unei experiențe personalizate adresate persoanelor vizate și îmbunătățirii prezentării și promovării companiei noastre, prin acest website.
6. În scopuri administrative, legale și probatorii în legătura cu activitățile de mai sus precum si arhivare.
7. Bazele legale de prelucrare aferente scopurilor descrise mai sus sunt: interesul nostru legitim (asigurându-ne prin ceea ce facem ca acțiunile noastre nu prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră) consimțământul dumneavoastră (acesta se aplică atunci când este vorba de comunicări de marketing direct – newsletter, sau instalări de cookie-uri care nu fac parte din categoria celor strict necesare) precum și execuția contractului (atunci când există un contract încheiat între părți sau sunt demersuri pentru încheierea acestuia sau a unei comenzi).

Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Durata păstrării

Vom păstra datele personale colectate într-o perioadă limitată de timp, în conformitate cu politicile interne și cu orice legislație aplicabilă.

Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Divulgarea datelor personale către terțe părți

Din motive ce țin de interesul nostru legitim, este posibil ca terțe părți să aibă acces la datele dumneavoastră personale, în măsura în care acest lucru este necesar în desfășurarea activităților contractate. Astfel, este posibil să divulgăm date personale către furnizori de produse și servicii IT (mentenanță, aplicații și sisteme software, securitate), marketing (analiză, promovare, administrare newsletter), arhivare documente sau alte servicii. Vă rugăm să accesați și Politica de cookies pentru mai multe detalii legate de părțile terțe care pot accesa date personale prin intermediul cookie-urilor instalate pe dispozitivul dumneavoastră.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră către diverse autorități, instituții publice, avocați, companii de asigurare, auditori, consultanți externi doar în măsura în care este nevoie că acestea să fie cunoscute sau prelucrate conform cerințelor legale aplicabile.

Pot fi situații în care vom fi nevoiți sa divulgăm datele dumneavoastră personale atunci când este necesar conform unei cerințe legale sau când este necesar să protejam un interes vital (al dumneavoastră sau a unei alte persoane fizice). De asemenea, această speță poate fi aplicată și în cazul în care este necesar pentru stabilirea și exercitarea dreptului nostru de apărare în fața unor reclamații / litigii.

Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Transferul internațional al datelor în țări terțe

Indiferent care sunt terțele părți si unde sunt localizate, ne vom asigura ca securitatea datelor personale este menținută (acces controlat si minimizat) și ca transferul de date (inclusiv în afara UE/EEA, daca este cazul) este în conformitate cu legislația aplicabilă în materie (ex: decizii de adecvare, clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana).

Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Securitatea datelor personale

Responsabilitatea cu privire la protejarea datelor personale ne aparține, astfel ca ne preocupa ca sistemele noastre IT precum si toate masurile tehnice si organizatorice pe care le-am implementat sa fie in acord cu un sistem bine pus la punct de securitate a informației. Ne asiguram de asemenea de existenta angajamentelor de confidențialitate din partea persoanelor autorizate cu acces la date.

Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Drepturile dumneavoastră

In calitate de persoana vizata, aveți anumite drepturi pe care puteți sa vi le exercitați, iar noi va vom răspunde in conformitate cu toate cerințele legale aplicabile. Important este de subliniat faptul ca unele din drepturile de mai jos pot fi aplicate limitativ in anumite circumstanțe; pentru orice fel de detalii, precum si pentru transmiterea solicitării dumneavoastră va rugam sa ne contactați.

Astfel, beneficiați de următoarele drepturi:

1. de a fi informat cu privire la modul in care va prelucram datele (acest lucru îl demonstram prin prezenta si comunicarea acestei Politici)
2. de a avea acces la datele pe care noi le deținem (ne puteți solicita informații referitoare la datele personale pe care noi le deținem)
2. de rectificare a datelor (va rugam sa ne sesizați când datele personale înregistrate nu sunt corecte)
3. dreptul de ștergere a datelor (in vederea eliminării datelor personale din evidenta noastră, atunci când acest lucru este aplicabil)
4. dreptul de obiecție cu privire la modul in care va prelucram datele personale
5. dreptul de portabilitate a datelor (putem sa va transmitem datele intr-un format automat, in funcție de posibilitate)
6. drepturi de obiecție privire la decizii automate si profilare, care pot avea efecte semnificative (nu utilizam algoritmi de profilare care
7. dreptul de a va adresa direct către Autoritatea de Supraveghere, in vederea formulării unei plângeri (dataprotection.ro)

Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Alte informații și date de contact

Pentru orice fel de întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale sau pentru solicitări legate de exercitarea drepturilor, vă rugam să ne contactați:

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA

Str. Minerilor nr.63, Cluj-Napoca

Telefon: +0264 202 118 sau email: dpo@arobs.com

Ne vom strădui sa va răspundem cât mai prompt, acordându-vă sprijinul nostru.

Ne rezervăm să aducem modificări acestei Politici ori de cate ori considerăm că este necesar și vă invităm să o parcurgeți în mod constant.

Data actualizare: decembrie 2018