// detalii contact

Hai să vorbim

Adresă

str. Constantin 
Brancusi nr. 78

Vânzări

optimall@arobs.ro

Vânzări

+40741.227.627

plata defalcată a TVA

Ce trebuie să știi despre plata defalcată a TVA-ului pentru a nu fi sancționat?

Ce trebuie să știi despre plata defalcată TVA pentru a nu fi sancționat?

Dorim să le aducem la cunoștință clienților și partenerilor că, începând cu 1 octombrie, noul mecanism de colectare și plată defalcată a TVA-ului impus de Guvern prin Ordonanța 23/2017 este optional și îi asigurăm pe această cale că, soluția software Optimall SFA  este pregatită pentru acest pas și nu le va afecta în mod negativ activitățile zilnice care impliă preluarea de comenzi, retururi sau îcasări.

Potrivit comunicatului de presă dat de Guvern “Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA vor avea obligatia, de la 1 ianuarie 2018, de a detine si gestiona un cont de TVA pentru incasarea si plata TVA aferente operatiunilor taxabile (achizitii de bunuri/servicii, livrari de bunuri/prestari servicii). De asemenea, institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA vor avea obligatia, incepand cu aceeasi data, de a detine un cont de TVA pentru incasarea taxei pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile realizate.” Instituirea platii defalcate a Taxei pe Valoarea Adaugata, are ca scop “reducerea evaziunii fiscale in domeniul TVA, tinand cont de faptul ca exista o diferenta semnificativa intre TVA incasata la bugetul de stat si taxa declarata in deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile inregistrate in acest scop.” (Sursa: site-ul Gov.ro)

Cu toate acestea, investitorii sunt de părere că soluția va avea efecte grave asupra mediului de afaceri, prin crearea unor blocaje operaționale în activitatea tuturor părților implicate: companiile prin blocarea unor sume de bani, cheltuieli suplimentare, comisioane bancare și eforturi dublate de contabilitate; unitățile de trezoreriei ale statului, care vor fi asaltate de un număr foarte mare de cereri privind conturile de TVA, precum și ANAF-ul care va trebui să aprobe un număr semnificativ de solicitări de transfer.

Pe scurt, ce înseamnă sistemul split TVA?

Sistemul split TVA sau sistemul de plată defalcată a Taxei pe Valoarea Adăugată implică obligația societăților comerciale și a profesioniștilor să vireze TVA într-un cont special începând cu 1 ianuarie 2018.

Acest lucru presupune mai departe ca fiecare plătitor de TVA (cei cu RO în fața codului fiscal) vor trebui să își deschidă cel puțin un cont de TVA care să fie utilizat pentru încasarea și plata TVA-ului.

De când se aplică sistemul plății defalcate a TVA?

Începând cu 1 octombrie sistemul este optional, iar cei care optează vor beneficia de anumite facilități fiscale, urmând ca din 1 ianuarie 2018 plata defalcată să devină obligatorie.
Persoanele ce au optat pentru acest sistem vor aplica plata defalcată a TVA începând cu ziua următoare celei în care au fost înscrise în „Registrul persoanelor ce aplică plata defalcată a TVA”.

Care sunt persoanele obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA?

Sunt obligate să aplice sistemul de plată defalcată TVA persoanele impozabile, instituțiile publice. Prin persoane impozabile din punctul de vedere al TVA, înțelegem toate societățile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, societăți naționale, regii autonome, respectiv persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau profesii libere, dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA.

Societățile neînregistrate în scopuri de TVA aplică sistemul de plată defalcată a TVA în momentul în care achită facturile către furnizori înregistrați în scopuri de TVA.

Pentru ce tranzacții este aplicată plata defalcată a TVA?

Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate operațiunile taxabile din punctul de vedere al TVA la care locul livrării de bunuri sau locul prestării de servicii se consideră în România.
Nu se aplică sistemul de plată defalcată TVA pentru tranzacțiile la care beneficiarul este obligat la plata TVA prin metoda de simplificare, metoda cunoscută drept taxare inversă.

Unde se pot deschide conturile de TVA?

La Trezorerie – pentru livrarea de bunuri/prestări servicii către instituții publice;

La Trezorerie sau la bănci – pentru tranzacțiile cu alți agenți economici decât instituțiile publice.

Care este forma prin care se comunică contul de TVA către parteneri?

Nefiind prevăzută o modalitate de comunicare în Ordonanță 23/2017, considerăm că puteți realiza comunicarea contului de TVA prin orice metodă: menționare pe factură, menționare în contracte, notificare transmisă pe e-mail / fax / poștă, etc.

Ce se încasează în contul de TVA?

  • – TVA aferent vânzărilor de bunuri/prestărilor de servicii;
  •  – depunerile de TVA pentru vânzările încasate cu numerar sau prin cardul bancar;
  •  – transferurile din alte conturi de TVA;
  •  – transferuri din contul curent deschis fie la aceeași instituție bancară, fie la trezorerie;
  •  – sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale;
  •  – sume reprezentând transferul de TVA între membrii grupului fiscal unic;
  •  – sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA.

Ce plăți pot fi făcute din contul de TVA?

 – plăți de TVA pentru achizițiile de la furnizori, în contul de TVA al acestora;

 – plăți de TVA la bugetul de stat;
 – plăți care reprezintă corecții de TVA, pentru care restituirea se efectuează în alt cont de TVA;
 – corecții aferente ajustării bazei de TVA ca urmare a corectării facturilor, pentru care plata se efectuează într-un alt cont de TVA;
 – transferul în alt cont de TVA al titularului, cu acordul ANAF;
 – restituiri în contul curent al titularului, în limita alimentării inițiale;
 – sumele reprezentând TVA decontat în cadrul grupului unic;
 – comisioane bancare.

Cum se procedează în cazul în care o persoană impozabilă înregistrează în aceeași zi atât încasări, cât și plăți cu numerar?

Dacă încasările în numerar sunt mai mari decât plățile, se va depune în contul de TVA diferență între TVA aferent încasărilor și TVA aferent plăților, în termen de 7 zile lucrătoare. În celalalt caz, când plățile sunt mai mari decât încasările, pentru că exista deja un sold de casierie, nu este tratată de legiuitor.

Cum se aplică regimul plății defalcate TVA în cazul plăților parțiale?

Atunci când se realizează plăți parțiale sau plăți de avans, fiecare sumă achitată se va considera că având inclusă și TVA, iar pentru aceasta se va aplica metoda sutei majorate pentru determinarea TVA de achitat separat. Însă, dacă sunt efectuate plați parțiale, dar cu cotă diferită de TVA, prioritate va avea regimul normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.

Ce sancțiuni riști dacă nu aplici aceste reguli?

  •  – după perioada de grație de 7 zile lucrătoare, timp în care se pot corecta erorile care apar, se va aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;
  •  – după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului său debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din sumă reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât de TVA, se aplică o amendă de 10% din sumă reprezentând TVA.
  •  

Iată un exemplu simplu al modului în care funcționează sitemul:

Firma ABC SRL primește de la furnizorul F SRL o factură în valoare de 1.000 lei plus TVA 19%. În același timp ABC SRL emite către clientul său C SRL o factură în valoare de 2.000 lei plus TVA 19%. Viramentele care se vor efectua sunt următoarele:

 – ABC plătește furnizorului F SRL:  1.000 lei din contul său bancar în contul bancar al furnizorului F și 190 lei (TVA) din contul sau de TVA în contul de TVA al lui F;

 – ABC încasează de la C SRL 2.000 lei în contul de baza și 380 lei (TVA) în contul de TVA.

Pentru a vă clarifica multe alte aspecte ale introducerii plații defalcate a TVA, vă punem la îndemănă o sesiune de 29 întrebări și răspunsuri realizate între antreprenori și ANAF.