// detalii contact

Hai să vorbim

Adresă

str. Constantin 
Brancusi nr. 78

Vânzări

optimall@arobs.ro

Vânzări

+40741.227.627

Optimall by AROBS

Profită de avantajele și beneficiile soluției Optimall SFA!

Profitu0103 de avantajele u0219i beneficiile soluu021biei Optimall SFA!

Utilizareau00a0soluu021biei de automatizare a vu00e2nzu0103rilor Optimall SFA aduce o gamu0103 vastu0103 de avantaje u0219i beneficii tuturor pu0103ru021bilor implicate u00een procesul de vu00e2nzare:

Directorul de vu00e2nzu0103ri:
u2022u00a0are control asupra agenu021bilor de vu00e2nzu0103ri prin vizualizarea reperelor orare ale vizitelor acestora: cunoau0219te timpul de su021bationare al unui agent la un client u0219i timpul u00eentre douu0103 vizite la clienu021bi;
u2022u00a0eliminu0103 fraudarea prin posibilitatea de control (verificare vizite, livru0103ri etc);
u2022u00a0are posibilitateau00a0 de a optimiza traseele de distribuu021bie (economii la combustibil u0219i timp), poate avea rapoarte despre comenzile/u00eencasu0103rile unui anumit agent pe o anumitu0103 perioadu0103 de timp;
u2022u00a0are posibilitatea de a face analize pe diverse zone u00een care activeazu0103 echipe de vu00e2nzu0103ri diferite.

Agenu021bii de vu00e2nzu0103ri:
u2022 pot prelua comenzile u0219i u00eencasu0103rile mult mai repede u0219i mai eficient;
u2022 economisesc timpul cu predarea comezilor, u00eencasu0103rilor la sfu00e2ru0219itul zilei;
u2022 pot consulta stocul pentru articolele vu00e2ndute;
u2022 au acces la datele cu privire la soldul clienu021bilor;
u2022 pot urmu0103ri u00eencasu0103rile clientului;
u2022 agenu021bii care practicu0103 Van-Sales pot lista facturi din mau0219ina;
u2022u00a0rapoartele specifice agenu021bilor se completeazu0103 implicit (automat din PALM).

Agenu021bii de merchandising:
u2022 pot prelua date de la clienu021bi cu privire la poziu021bionarea articolelor pe rafturi;
u2022 pot urmu0103ri u00een timp evoluu021bia mu0103rfii proprii u00een raport cu cea a concurenu021bei;
u2022 pot urmu0103ri prezenu021ba produselor concurenu021bei.

Serviciul contabilitate:
u2022 va avea automat transferate comenzile u0219i u00eencasu0103rile agenu021bilor u00een programul de contabilitate;
u2022 va prelua comenzile pe tot parcursul zilei, nu doar seara, la venirea agenu021bilor;
u2022u00a0va putea factura la un simplu click;
u2022 eliminu0103 probabilitatea de a greu021bi un pret sau de a factura alt produs;
u2022 poate trimite facturile la depozit progresiv, pe mu0103sura ce vin comenzile;
u2022 controleazu0103 colectarea banilor de pe piau021bu0103 u00een orice moment al zilei. u00a0

Serviciul de depozitare u0219i livrare:
u2022 vor prelua comenzile pe tot parcursul zilei, nu doar seara, la venirea agenu021bilor;
u2022 poate livra marfa operativ, u00een aceeau0219i zi, u0219i progresiv, pe mu0103suru0103 ce sosesc comenzile;
u2022 cunoau021bte situau021bia stocurilor u00een orice moment u0219i va putea oferi alternative u00een cazul unor comenzi care nu sunt u00een stoc.