Inventarierea patrimoniului- documentele necesare acestui proces