Inventarierea anuală realizată cu Optimall SMIS by AROBS